🔮 Porzućcie wszelką obawę – gdyż wróżymy świetną zabawę! ✨

Akrobatyczny i Wspinaczkowy Serial Brykaczowy
sezon 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ – odc. 12/42 (Standard 10)


👉 Kluczowe rozgrzewanie, przepowiedni poszukiwanie, gimnastyczne zamachiwanie, zawrotne przeskakiwanie, sercowe wspinanie, wysoko wróżb losowanie i… przyszłości przepowiadanie! 👈


W najbliższym 🔜 czasie w SkakAnce wróżymy 🪄 niezwykle tajemniczy 🤫 i magiczny ✨ tydzień.
W nadchodzącym tygodniu świętujemy 🥳 wigilię Św. Andrzeja 📅 – popularnie nazywaną andrzejkami – i z tej okazji związane z nią wróżby 📜 i przepowiednie towarzyszyć nam będą również podczas gimnastycznych 🤸 i wspinaczkowych 🧗 aktywności. Na naszych SkakAnkowiczów czeka między innymi dużo wróżenia 🔮 z użyciem specjalnego klucza 🗝️ oraz losowania 🎱 symbolicznych przepowiedni dotyczycących różnych aspektów ich przyszłego życia.
Żeby poznać między innymi swój „przyszły” zawód 🤓, pasję 😍, czekające ich podróże 🌍, czy imię wybranki/ka, ❤️ wspinacze 🧗 będą musieli dostać się aż pod sam sufit 🔝, gdzie wylosują wróżby z zawieszonych worków 💰. Dopełnieniem tego zadania będzie wróżenie z obwodu 🔄 w kształcie serca 💞.
Naszych gimnastyków 🤸 natomiast, w drodze do poznania tych informacji ℹ️ czeka wiele akrobatycznych wyzwań takich jak przeskoki zawrotne lub przerzuty bokiem oraz zamachy w podporze na poręczach równoległych 🟰.
Na koniec zajęć 🔚 SkakAnkowy Instruktor-Wróżbita 🧙 podejmie się próby interpretacji wylosowanych przepowiedni i uchyli uczestnikom rąbka czekającej ich przyszłości 🧐.

Wszystkim wróżymy dobrą zabawę w SkakAnce! 🪄


Dziś w SkakAnce andrzejkowo, będziemy się bawić wystrzałowo!
Pod sam sufit się wespniemy i tam wróżby dosięgniemy!
A wyzwania gimnastyczne w przyszłość dadzą nam wytyczne!