🐷 Wszystkie zwierzątka nakarmię – na SkakAnkowej Farmie! 🚜

Akrobatyczny i Wspinaczkowy Serial Brykaczowy
sezon 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ – odc. 37/42 (Standard 27)


👉 W kurniku rozgrzewanie, z królikami przerzucanie, ze świnkami ręczne stanie, po zagrodach trawersowanie, do zwierząt wspinanie i… kurczaków wyłapywanie! 👈


W tym tygodniu 📆 nasi nieustraszeni SkakAnkowicze udadzą się z wizytą na SkakAnkową Farmę 🚜, gdzie wśród różnych zamieszkujących ją zwierząt 🦃 będą doskonalić i rozwijać swoje gimnastyczne i wspinaczkowe umiejętności hodowcy 🧑‍🌾.
Nasze odwiedziny rozpoczniemy w kurniku 🐓, gdzie wśród gdakania i kurzego harmidru 🐔 pomożemy pozbierać kurze jaja 🪺 i sprawdzimy jakie ćwiczenia można z nimi wykonać.
Nasi akrobaci 🤸 odwiedzą również inne zagrody, tj.: zagroda świnek 🐖, zagroda owiec 🐑, krów 🐄 czy królików 🐇. W każdej z nich czeka na nas coś zupełnie innego i różne zwierzęta 🦆 ze swoimi przeróżnymi sztuczkami.
Nasi wspinacze 🧗 wiaderkowym trawersem wybiorą się przez wszystkie zagrody 🛖 znajdujące się na naszej SkakAnkowej Farmie i sprawdzą, w której z nich najbardziej przydają się ruchy dynamiczne 💨. Na koniec powrócimy do kurnika, aby pomóc zagonić kurczaki 🐤🐤🐤, które przez dziurę 🕳️ w płocie rozbiegły się po całej farmie 🫣.

Nie omiń tego tygodnia w SkakAnce! 😀


Dziś na SkakAnkowej Farmie fikamy,
wśród zwierzątek dobrze się wszyscy mamy!
Przerzutem, na rękach, trawersem i wspinem,
tutaj każdy ma uśmiechniętą minę!