🪙 Złoto z garnca w uszach dźwięczy podczas poszukiwań tęczy! 🌈

Akrobatyczny i Wspinaczkowy Serial Brykaczowy
sezon 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ – odc. 33/42 (Standard 24)


👉 Tęczy poszukiwanie, łuków z ciał tworzenie, na kołach zamachiwanie, kolorami po ściance podążanie, w garncu wspinanie i… złotem ten garniec napełnianie! 👈


W kolejnym niesamowitym 🤩 SkakAnkowym tygodniu nasi instruktorzy zabiorą Was na wspinaczkowe i gimnastyczne kolorowe… Poszukiwanie Tęczy 🕵️!
Wyprawę tę rozpoczniemy od odkrywania tajemnicy 💬: Gdzie znajduje się koniec 🔚 tęczy? oraz Kto i czego tam strzeże 💂?
Nasi gimnastycy 🤸 będą próbowali jak najbardziej upodobnić się do kolorowej tęczy wyginając się w piękne łuki podczas mostków 🙃 oraz przerzutów w tył. Jak również spróbują dokładnie wyznaczyć miejsce 📍 gdzie zaczyna i gdzie kończy się tęcza, poprzez jak najdłużej ⏱️ utrzymane zwisy i zamachy na kółkach ⭕⭕ gimnastycznych.
Nasi wspinacze 🧗 natomiast sprawdzą czy po tęczy da się wspinać, oraz który z kolorów 🍭 jest najtrudniejszy do wspinaczki. Dodatkowo też będą mieli bardzo ważną misję ❓, aby sprawdzić jak trudnym zadaniem jest wspinanie się w „garncu”  ⛑️ na głowie.
Ciekawi co uda nam się odnaleźć podczas tej przygody?

Zapraszamy na barwny tydzień do SkakAnki! 🌈


Dziś w SkakAnce poszukamy, gdzie tęczy tej koniec mamy?
Zwis, w tył przerzut i wspinanie, garnca złotem napełnianie!