🫡 Czy słyszałeś druhu o anatomii ruchu? 🙋

Akrobatyczny i Wspinaczkowy Serial Brykaczowy
sezon 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ – odc. 39/43 (Standard 28)


👉 Kościste rozgrzewanie, skakanie i odmykanie, saltem ciała przewracanie, niskich celów osiąganie, bardzo wysokie wspinanie i… szkieletu układanie! 👈


Od poniedziałku w SkakAnce ➰ rozpoczynamy tydzień pod znakiem budowy ludzkiego ciała. Czeka nas mnóstwo gimnastycznej i wspinaczkowej zabawy ze SkakAnkowymi druhami-instruktorami, podczas której będziemy między innymi odkrywać położenie różnych części naszego ciała 🦵, ich właściwe nazwy 💪 oraz główne funkcje 🦶. Skoncentrujemy się głównie na tych odpowiedzialnych za motorykę 🖐️, czyli poruszanie się naszego ciała.

Naszych akrobatów 🤸 czeka przegląd zadań wyznaczonych przez druha instruktora 🫡, w skład których wchodzić będzie m. in. odmyk i zeskok podmykiem z drążka 🔃 oraz przewrót w tył czy nawet salto w tył 🔄 z druhem.

Nasi wspinacze 🧗 natomiast zmierzą się ze wspinaniem ⬆️ po bardzo wysokim szkielecie 💀 oraz boulderami do różnych części ciała 👃 człowieka.

Na koniec sprawdzimy czy wyniesiona z zajęć wiedza pomoże nam wspólnie ułożyć szkielet 🦴 Gostka-Kostka ☠️.

Druh zwołuje wszystkich na zbiórkę do SkakAnki. Musicie się stawić!


Dziś w SkakAnce wielki ruch, naszym przewodnikiem druh!
Powtarzamy ruchy druha – nasze ciało nas posłucha!